Vòng đời 3 giai đoạn quản lý năng lượng tại các tòa nhà

Để tiết kiệm điện, quản lý năng lượng tại các tòa nhà hiệu quả, có thể tham khảo mô hình vòng đời 3 giai đoạn dưới đây:

Để quản lý năng lượng hiệu quả, các tòa nhà cần được quan tâm ngay từ khâu thiết kế ban đầu. Nguồn ảnh: Internet

Thiết kế ban đầu:

Đây là giai đoạn rất quan trọng, các tòa nhà cần phải lựa chọn công nghệ, thiết bị sao cho đảm bảo công suất, chất lượng và ít tốn năng lượng nhất. Cân nhắc việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới có thể sẽ làm cho chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với công nghệ cũ lạc hậu, nhưng sau khi đưa vào sử dụng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí năng lượng, góp phần tăng chất lượng và tính cạnh tranh trên thị trường.

Quá trình vận hành:                                                                        

Việc vận hành hệ thống thiết bị sao cho tiết kiệm được nhiều năng lượng nhất là một việc làm hết sức cần thiết và khó khăn. Đối với những tòa nhà đầu tư vào công nghệ từ ban đầu thì quá trình vận hành, quản lý này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đối với những tòa nhà đã đầu tư theo công nghệ cũ cần rà soát lại tất cả các thiết bị có thể thay thế bằng các thiết bị tương đương nhưng giảm công suất tiêu thụ năng lượng. Tăng cường duy tu và bảo dưỡng thiết bị để tránh gây thêm những tác nhân làm hao tốn thêm năng lượng. Nếu có điều kiện tốt nhất là thay thế dần những thiết bị đã lạc hậu và tốn điện năng.

Tái đầu tư:

Khoa học kỹ thuật luôn phát triển không ngừng, càng ngày có nhiều phát minh giúp tiết kiệm năng lượng. Các tòa nhà cần được nghiên cứu và ứng dụng mới trong quá trình vận hành, mạnh dạn tái thẩm định công nghệ và thay thế nếu cần thiết. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị vì nếu hỏng hóc cũng là một tác nhân gây hao tổn năng lượng.


  • 03/05/2018 08:16
  • Hưng Việt