WB tài trợ gần 24 triệu USD cho Burkina Faso phát triển năng lượng

Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Burkina Faso vừa ký thỏa thuận cung cấp tài chính 42 tỷ franc CFA (hơn 23,98 triệu USD) cho nước này phát triển ngành năng lượng.

Ông Alpha Oumar Dissa - Bộ trưởng Năng lượng Burkina Faso, cho biết số tiền tài trợ này sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính của ngành năng lượng, tăng cường các chính sách đầu tư trong ngành Điện, đặc biệt là các dự án tái cơ cấu, nhất là sẽ giúp cải thiện việc cung cấp năng lượng ở nước này.

Đại diện của WB tại Burundi, Cheick Fantamady Kanté, nhấn mạnh rằng khoản tài trợ này cho thấy WB sẵn sàng ủng hộ Burkina Faso trong mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia Tây Phi này.

Ngành năng lượng là một trong những trụ cột của chương trình phát triển của chính quyền Burkina Faso. Hiện đất nước này đang chuyển dần sang sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là năng lượng mặt trời.


  • 21/12/2017 10:02
  • Thành Trung