Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường tại 4 tỉnh miền Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1307/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do Bộ TN&MT và UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế quản lý.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường tại 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ môi trường biển đảm bảo hiện đại, đồng bộ giúp cung cấp thông tin, số liệu và tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung; đồng thời, cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu ô nhiễm.

Theo đó, tổng đầu tư dự kiến là 320 tỷ đồng để đầu tư năng lực thiết bị quan trắc hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm; phương tiện chuyên dùng phục vụ quan trắc môi trường tại các Trung tâm quan trắc môi trường; thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại 04 tỉnh trong 02 năm…

Toàn văn Quyết định 1037/QĐ-TTg: xem file đính kèm.

QD1307-TTg.pdf