Hội thảo nghiên cứu giải pháp thực hiện báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định trong lĩnh vực năng lượng

  • 15/05/2018

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo Phương pháp luận xây dựng Kế hoạch thực hiện báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định trong lĩnh vực năng lượng (NDCs).

Chi tiết...


Bộ Công Thương công bố Phiên bản Calculator 2050 về quản lý năng lượng

  • 09/03/2018

Ngày 7/3, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh công bố Mô hình Calculator 2050 TP. Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cấp tỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách về quản lý...

Chi tiết...


Chia tách Tổng cục Năng lượng thành 3 đơn vị

  • 21/08/2017

Theo Nghị định 98/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương vừa được ban hành, Tổng cục Năng lượng sẽ được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Chi tiết...


“Điện mặt trời sẽ phát triển, nếu…”

  • 22/09/2016

“Nếu Chính phủ kịp thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, thuế… thì mục tiêu phát triển điện mặt trời là hoàn toàn khả thi” - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Cường, Chuyên gia cao cấp Trung tâm Năng lượng tái tạo và Cơ chế phát triển sạch, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương.

Chi tiết...