Cà Mau thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • 05/08/2018

Theo đại diện Sở Công Thương Cà Mau, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP. Cà Mau thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/5/2011, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh...

Chi tiết...


Cà Mau: Thay thế dần đèn cao áp bằng đèn Led tiết kiệm điện

  • 10/09/2016

UBND tỉnh Cà Mau vừa triển khai “Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng.

Chi tiết...