Châu Á vẫn cần phải vượt qua định kiến về công trình xanh

  • 15/12/2017

Đó là chia sẻ của ông John Mandyck, Chủ tịch Hội đồng công trình xanh thế giới khi trao đổi với Tạp chí Xây dựng xanh Châu Á về hiệu suất năng lượng và lợi ích của việc xanh hóa cho các chủ đầu tư và nhà hoạch định chính sách trong việc phát triển công trình xanh tại Châu Á.

Chi tiết...


Gỡ khó về chi phí tài chính để tăng đầu tư năng lượng tái tạo ở châu Á

  • 07/04/2017

Để đạt được các mục tiêu năng lượng tái tạo như kỳ vọng, châu Á cần cắt giảm các chi phí tài chính thông qua các quyết sách của chính phủ và giảm chi phí nợ (lãi suất vay).

Chi tiết...