Lắp thiết bị xua đuổi chim đậu trên đường dây truyền tải 110kV Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi

  • 16/12/2019

Việc tiến hành lắp đặt thiết bị này là một phần trong việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo nội dung thỏa thuận tín dụng mà Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD) đã ký kết với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Chi tiết...


DHD thực hiện cam kết bảo vệ môi trường tại Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi

  • 14/11/2019

Mới đây, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã phối hợp với Công ty CP KHCN Phân tích môi trường Biển Đức tiến hành đo kiểm môi trường nước hồ khu vực Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi.

Chi tiết...


Brazil: Nhà máy điện mặt trời nổi đầu tiên đi vào vận hành

  • 13/08/2019

Nhà máy điện mặt trời nổi đầu tiên của Brazil tại hồ trữ nước của Thủy điện Sobradinho, bang Bahia thuộc Đông Bắc quốc gia Nam Mỹ này đã được khánh thành ngày 6/8.

Chi tiết...