"Rác thải và Năng lượng"

  • 10/06/2019

Đây là chủ đề của triển lãm quốc tế Công nghệ môi trường, Năng lượng và Sản phẩm sinh thái (Entech Vietnam 2019) sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Chi tiết...


ENTECH VIETNAM 2019 giới thiệu sản phẩm, công nghệ xử lý rác thải phát điện

  • 13/03/2019

Triển lãm quốc tế Công nghệ môi trường, Năng lượng và Sản phẩm sinh thái (ENTECH VIETNAM 2019) sẽ diễn ra từ ngày 12 – 14/6/2019 tại TP.HCM. Triển lãm sẽ tập trung trưng bày các sản phẩm, công nghệ theo hướng xử lý rác thải phát điện nhằm hưởng ứng kêu gọi đầu tư của TP.HCM và các địa phương lân cận...

Chi tiết...


Triển lãm quốc tế về Công nghệ môi trường và Năng lượng - ENTECH VIETNAM 2018

  • 19/03/2018

Với chủ đề “Công nghệ và sản phẩm xanh - Hành động cho tương lai”, ENTECH VIETNAM 2018 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM từ ngày 09 - 11/05/2018.

Chi tiết...