Hà Nội: Công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2019

  • 10/12/2019

Ngày 7/12, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ công bố, trao danh hiệu cho 32 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2019.

Chi tiết...


Hướng dẫn công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh tại Hà Nội

  • 01/08/2019

Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành văn bản số 3596/HD-SCT hướng dẫn công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Chi tiết...


385 triệu kWh

  • 29/03/2019

Là sản lượng điện Thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được trong năm 2018 khi triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tương đương 735,35 tỷ đồng.

Chi tiết...


Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

  • 19/02/2019

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất TP. Hà Nội năm 2019.

Chi tiết...