Lâm Đồng: Đề xuất khảo sát dự án nhà máy điện gió tại xã Ninh Gia

  • 13/09/2019

Sở Công Thương Lâm Đồng mới đây đã đề xuất UBND tỉnh cho phép CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam khảo sát gần 1.135 ha khu vực dự án nhà máy điện gió tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Chi tiết...


Lâm Đồng: Khởi công dự án điện gió đầu tiên

  • 26/03/2019

Vừa qua, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương đã khởi công dự án Điện gió Cầu Đất, thuộc xã Xuân Trường và Trạm Hành, TP Đà Lạt. Đây là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết...