Ninh Thuận tập trung phát triển năng lượng sạch

  • 14/03/2018

Với tiềm năng về nắng và gió lớn nhất cả nước, tỉnh Ninh Thuận đang quyết tâm trở thành trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam.

Chi tiết...


Nhà đầu tư Canada muốn xây nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận

  • 09/05/2016

Tập đoàn năng lượng tái tạo CMX đề xuất xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 150 MW với tổng vốn đầu tư dự kiến là 150 triệu USD.

Chi tiết...