PC Bình Định vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái

  • 02/03/2018

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Định đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời lắp đặt tại trụ sở Công ty với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng.

Chi tiết...


PC Bình Định trao thưởng cho các hộ gia đình tiết kiệm điện

  • 12/10/2017

Trong 2 tháng 8 và 9 năm 2017, Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) đã phối hợp với Sở Công Thương, UBND các địa phương tiến hành trao giấy chứng nhận cho 1000 hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu kèm theo tiền thưởng 300.000 đồng/mỗi hộ gia đình.

Chi tiết...