PC Bình Dương: 8 tháng, tiết kiệm hơn 172 triệu kWh điện

  • 24/09/2019

Theo Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương), sản lượng điện tiết kiệm 8 tháng năm 2019 của Công ty là hơn 172 triệu kWh, tương đương 1,9% sản lượng điện thương phẩm, đạt 81,5% kế hoạch năm.

Chi tiết...


PC Bình Dương với văn hóa tiết kiệm điện

  • 01/09/2018

Để công tác thực hành tiết kiệm điện tại Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) đạt hiệu quả, trong nhiều năm qua việc tuyên truyền, phổ biến về thực thi tiết kiệm điện luôn được duy trì và đã hình thành “Văn hóa Tiết kiệm điện” trong toàn thể CBCNV Công ty thông qua những hành động cụ thể như:

Chi tiết...


PC Bình Dương đẩy mạnh tuyên truyền lắp đặt hệ thống NLMT áp mái

  • 31/08/2018

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) và SolarBK đã hợp tác nhằm hướng dẫn, tuyên truyền đến khách hàng về công tác đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời (NLMT) áp mái nối lưới, cũng như chính sách ưu đãi của SolarBK dành cho khách hàng...

Chi tiết...


PC Bình Dương: Sản lượng điện mặt trời áp mái trên 21.000 kWh

  • 19/08/2018

Theo Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương), hệ thống điện mặt trời áp mái tại trụ sở Công ty sau gần 6 tháng hoạt động đã góp phần giảm điện năng tiêu thụ trên 21.000 kWh.

Chi tiết...


PC Bình Dương: Hiệu quả từ hệ thống điện mặt trời áp mái

  • 14/08/2018

Sau hơn 4 tháng hoạt động, tổng sản lượng điện do hệ thống điện mặt trời áp mái tại trụ sở Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) phát ra là 21.000 kWh, tiết kiệm được cho đơn vị khoảng 43 triệu đồng, giảm phát thải 15 tấn khí CO2 ra môi trường.

Chi tiết...