PC Cần Thơ: Phấn đấu tiết kiệm 1,5% điện năng

  • 03/07/2018

Để đạt mục tiêu tiết kiệm 1,5% điện năng trên tổng sản lượng điện thương phẩm, năm 2018, Công ty Điện lực TP Cần Thơ (PC Cần Thơ) đã chủ động phối hợp phát động chương trình “Gia đình văn hóa tiết kiệm điện” và “Ấp, khu vực văn hóa tiết kiệm điện” trên toàn thành phố. Các chương trình đã và đang...

Chi tiết...


PC Cần Thơ tuyên truyền tiết kiệm điện tới từng hộ dân

  • 28/05/2018

Chương trình thi đua mô hình Gia đình văn hóa TKĐ, ấp/khu vực văn hóa TKĐ năm 2018 thực hiện từ ngày 2/5 đến 31/10/2018, do PC Cần Thơ phối hợp Sở Công Thương, Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng tại các quận, huyện; mỗi quận, huyện đăng ký 2 "Ấp/khu vực văn hóa TKĐ".

Chi tiết...


Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học

  • 06/07/2017

Các cấp học trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được tiếp cận với những kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả qua bộ tài liệu tuyên truyền về tiết kiệm điện do Công ty Điện lực Cần Thơ (PC Cần Thơ) phối hợp với Sở GD & ĐT thành phố Cần Thơ biên soạn.

Chi tiết...