Hơn 25,4 triệu kWh

  • 15/12/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 11 tháng năm 2022, vượt 2,69% kế hoạch năm.

Chi tiết...


Trà Vinh: Tiết kiệm hơn 15 triệu kWh điện

  • 19/08/2021

Theo Công ty Điện lực (PC) Trà Vinh, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh trong 7 tháng của năm 2021 là 15,13 triệu kWh, đạt 63,19% kế hoạch được Tổng công ty Điện lực miền Nam giao năm 2021.

Chi tiết...


24,93 triệu kWh

  • 22/01/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh, chiếm tỉ trọng 2,3% điện thương năm 2020, tương ứng với số tiền tiết kiệm là 42,33 tỷ đồng.

Chi tiết...


6.767,12 kWp

  • 02/10/2020

Là tổng công suất điện mặt trời mái nhà lũy kế 9 tháng năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh).

Chi tiết...


PC Trà Vinh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho trên 4.500 lượt CNVCLĐ

  • 24/08/2020

Trong các ngày từ 20 - 23/8, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức 3 buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho trên 4.500 lượt công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Chi tiết...


4.066,85 kWp

  • 12/05/2020

Là tổng công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tính đến hết tháng 4/2020.

Chi tiết...


“Lắp đặt điện mặt trời áp mái, giảm chi phí tiền điện, nâng cao hiệu quả kinh doanh”

  • 06/05/2020

Là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mộng Thùy, chủ nhà nghỉ Mộng Thùy tại ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh sau 1 năm lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái 5kWp.

Chi tiết...