18.674 khách hàng

  • 24/04/2019

Là số lượng khách hàng trên địa bàn TP HCM Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tuyên truyền, vận động lắp đặt điện mặt trời áp mái trong năm 2019.

Chi tiết...


TP.HCM: Khuyến khích người dân sử dụng năng lượng sạch

  • 08/05/2018

TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, biện pháp khuyến khích đầu tư, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để góp phần giảm khí thải nhà kính, thực hiện tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Chi tiết...


TP. HCM: Đầu tư hơn 64 nghìn tỷ đồng giảm thiểu ô nhiễm

  • 22/11/2016

Theo kế hoạch hành động của UBND TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, thành phố dự kiến sẽ đầu tư hơn 64 nghìn tỷ đồng thực hiện 54 dự án, chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chi tiết...