Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung giá mua bán điện và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án điện mặt trời mái nhà

  • 14/03/2019

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/03/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Chi tiết...


Từ năm 2020, xe máy mới phải dán nhãn năng lượng

  • 04/01/2019

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 59/2018/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Chi tiết...