Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra mắt "Cẩm nang sử dụng điện thông minh"

  • 28/12/2021

Ngày 28/12/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ra mắt bộ sách điện tử “Cẩm nang sử dụng điện thông minh” thông qua hình thức Livestream trực tuyến tại Fanpage EVNNPC - Vì Niềm tin của bạn. Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền sử...

Chi tiết...


3,33 MWp

  • 13/08/2019

Là tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái của 296 khách hàng toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến tháng 7/2019.

Chi tiết...