Trà Vinh đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

  • 27/05/2020

Hiện nay đã có nhiều hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh quan tâm lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) và qua thực tế sử dụng đã phát huy hiệu quả nguồn năng lượng sạch này.

Chi tiết...


Trà Vinh khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

  • 19/06/2019

Tỉnh Trà Vinh đang khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Chi tiết...


Trà Vinh: Nhà chùa giúp tuyên truyền tiết kiệm điện

  • 16/05/2019

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt trong triển khai chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, thông qua chuyên mục “An toàn-Tiết kiệm điện” bằng chữ Khmer trên báo Trà Vinh, với sự tiếp sức các vị sư cả chùa Khmer, kết hợp tuyên truyền lồng ghép vào các buổi lễ hội sinh hoạt cộng đồng, đồng...

Chi tiết...


Trà Vinh: Hệ thống điện mặt trời áp mái của hộ dân, doanh nghiệp phát huy hiệu quả

  • 08/03/2019

Việc triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) áp mái ở tỉnh Trà Vinh bước đầu đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tiền điện, bảo vệ môi trường.

Chi tiết...