Trung Quốc xây dựng nhà máy điện mặt trời trong vũ trụ

  • 13/06/2019

Trung Quốc quyết tâm đưa năng lượng tái tạo lên một tầm cao mới khi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASTC) vừa khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời trong vũ trụ đầu tiên trên thế giới.

Chi tiết...


Trung Quốc xây dựng nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất thế giới

  • 28/03/2019

Công ty CECEP (Trung Quốc) đã hợp tác với Ciel & Terre, một công ty của Pháp chuyên về các nhà máy điện mặt trời nổi, đã hoàn thành dự án nhà máy điện mặt trời nổi 70 MW.

Chi tiết...


Trung Quốc đưa trang trại năng lượng mặt trời vào không gian năm 2025

  • 21/02/2019

Trung Quốc sẽ sử dụng trạm vũ trụ quỹ đạo là nơi thu hoạch năng lượng trực tiếp từ mặt trời.

Chi tiết...


Trung Quốc vận hành trang trại điện gió ngoài khơi xa bờ nhất

  • 27/12/2018

72 tua bin gió của trang trại điện gió Đại Phong, trang trại điện gió ngoài khơi xa bờ nhất của Trung Quốc đã chính thức vận hành phát điện, kết nối với lưới điện ngày 20/12, sau hơn 200 ngày lắp đặt.

Chi tiết...