Sơn La hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

  • 18/09/2017

Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 sẽ được UBND tỉnh Sơn La tổ chức trong các ngày từ 20-26/9.

Chi tiết...


Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững

  • 29/08/2017

Là chủ đề của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, sẽ được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình với nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường nông thôn bền vững.

Chi tiết...


EVN hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016

  • 30/09/2016

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”.

Chi tiết...