197

  • 27/10/2016

Là số quốc gia tham gia Thoả thuận mới về chống biến đổi khí hậu tại thủ đô Kigali, Rwanda.

Chi tiết...


Kiểm soát khí thải phương tiện, chống biến đổi khí hậu

  • 30/08/2016

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm thích ứng, chống biến đổi khí hậu, trong đó chú trọng kiểm soát, giảm phát khí thải từ các phương tiện GTVT.

Chi tiết...


Phê duyệt danh mục Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”

  • 05/05/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Chi tiết...