PC Phú Yên triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện năm 2020

  • 04/03/2020

Ông Nguyễn Khoa Trình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) cho biết, năm 2020, công ty sẽ triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như mục tiêu phấn đấu sản lượng điện tiết...

Chi tiết...


Tín dụng Xanh

  • 19/06/2019

Là chương trình hỗ trợ khách hàng cá nhân vay tín dụng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, vừa được Ngân hàng HSBC Việt Nam hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư GIC (GIC) giới thiệu ngày 18/6.

Chi tiết...