Đầu tư hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất, kinh doanh

  • 04/07/2018

Tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, ông Trần Văn Hà, chủ DNTN Xăng dầu Hà Mai đã mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đây là mô hình sản xuất điện mặt trời áp mái công suất tương đối lớn đầu tiên của tỉnh, mở ra kỳ vọng về mô hình mới hiệu quả,...

Chi tiết...


Đầu tư quy hoạch năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ

  • 27/12/2016

Bộ Công Thương cho biết sẽ dành 81.500 tỷ đồng cho nhu cầu vốn đầu tư ước tính để triển khai quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ đến năm 2020.

Chi tiết...


Chính phủ khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo

  • 11/10/2016

Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2030, điện sản xuất từ năng lượng tái tạo sẽ chiếm 30% cơ cấu năng lượng quốc gia. Chính vì vậy Chính phủ khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Chi tiết...