Thay đèn compact bằng đèn led chong hoa cúc: Tiết kiệm 75% tiền điện

  • 02/11/2018

Vốn đầu tư đèn led cao gấp 2 lần đèn compact, nhưng lượng điện tiết kiệm được lại gấp 3 đến 4 lần. Đó là kết quả thu được từ các hộ gia đình trồng hoa cúc tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết...


Hơn 3.000

  • 01/12/2016

Là tổng số bóng đèn compact tiết kiệm điện sẽ được lắp cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách tại các tỉnh phía Bắc và Hà Nội trong tháng 12/2016. Đây là một trong những phần quà ngành Điện dành tặng để tri ân khách hàng.

Chi tiết...


Cách làm mới tiết kiệm điện cho người trồng thanh long

  • 11/08/2016

Ngày 10/8, Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công ty cổ phần Bóng đèn Rạng Đông tổ chức hội thảo ứng dụng đèn tiết kiệm điện năng compact ánh sáng đỏ trong sản xuất thanh long.

Chi tiết...


Hơn 1,2 triệu

  • 09/08/2016

Là số bóng đèn compact tiết kiệm điện được đổi cho các hộ nông dân trồng thanh long trên 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An theo chương trình “Hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện”.

Chi tiết...