Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

  • 08/09/2018

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và đoàn thể tại 21 tỉnh thành phía nam để tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Chi tiết...


EVNSPC: Sản lượng điện tiết kiệm 7 tháng tăng 8,7%

  • 08/08/2016

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tính đến hết tháng 7/2016, sản lượng điện tiết kiệm toàn Tổng công ty đạt 755 triệu kWh tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 2,46% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Chi tiết...