Đồng Nai: Các công trình công cộng phải tiết kiệm điện

  • 14/01/2018

Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết...


Giải pháp lưu trữ năng lượng tái tạo

  • 07/08/2017

Mỗi năm, một lượng lớn năng lượng bị lãng phí do không có phương pháp hiệu quả để lưu trữ nó. Alphabet - Công ty mẹ của Google đang thực hiện dự án có tên “Malta” nhằm lưu trữ năng lượng tái tạo.

Chi tiết...


Tiết kiệm năng lượng nhờ hệ thống cửa sổ thông minh

  • 28/12/2016

Tiết kiệm hơn 20% năng lượng sưởi và làm lạnh là ưu điểm vượt trội của hệ thống cửa sổ thông minh do Viện Nghiên cứu công nghệ xây dựng Hàn Quốc chế tạo, được đánh giá là có thể phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Chi tiết...