Hỗ trợ, tư vấn thiết kế sử dụng điện mặt trời nối lưới cho các tòa nhà ở TP HCM

  • 14/08/2018

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP HCM được Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM giao triển khai nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ giải pháp điện mặt trời nối lưới cho các đối tượng trên địa bàn thành phố như: tòa nhà công sở, bệnh viện, hộ gia đình, doanh nghiệp...

Chi tiết...


Seychelles hỗ trợ Hà Nội xử lý rác thải bằng công nghệ khí hóa

  • 02/01/2018

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp và làm việc với ông Nico Barito, Trợ lý Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles về dự án xử lý rác thải theo công nghệ khí hóa plasma tại Hà Nội.

Chi tiết...