Đào tạo chuyên gia về sản xuất sạch hơn và kiểm toán viên năng lượng trong ngành công nghiệp

  • 16/09/2019

Khóa đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn và kiểm toán năng lượng trong ngành công nghiệp cho cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn về sản xuất sạch hơn và giải pháp tiết kiệm năng lượng được Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) tổ chức sáng 16/9 tại Trường Đại học...

Chi tiết...


108 giải pháp

  • 01/07/2019

Là tổng số các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đề xuất sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng tại 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam.

Chi tiết...