Hơn 2,2 tỷ kWh

  • 08/09/2020

Là tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời đã đóng điện và đi vào vận hành tại các tỉnh miền Nam trong 8 tháng của năm 2020, sản lượng điện này chiếm 4,43% tổng lũy kế điện nhận của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết...


EVNSPC đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời huyện đảo Côn Đảo công suất 3,754MWp

  • 06/05/2020

Theo Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam (Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC), dự án Nhà máy Điện mặt trời huyện đảo Côn Đảo dự kiến khởi công vào tháng 7/2020.

Chi tiết...


Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận (giai đoạn 1) hòa lưới điện quốc gia

  • 12/03/2020

Ngày 10/3, Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận giai đoạn 1 (xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã đóng điện thành công, chính thức hòa lưới điện quốc gia.

Chi tiết...