Gần 13 ngàn công trình điện mặt trời áp mái đã đăng ký bán điện cho EVN

  • 01/10/2019

Đã có 12.765 công trình điện mặt trời áp mái đăng ký bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam với tổng sản lượng điện bán là 30,5 triệu kWh, tính đến hết tháng 8/2019.

Chi tiết...


Phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

  • 27/05/2019

Là chủ đề hội thảo diễn ra mới đây tại Ninh Thuận, nhằm thu thập ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý, nhất là các nhà đầu tư, làm cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học để xây dựng đề án, kiến nghị Trung ương về chính sách mang tầm quốc gia để thúc đẩy Ninh Thuận phát triển trở thành trung tâm năng...

Chi tiết...


Kinh nghiệm của Nhật Bản về phát triển điện mặt trời áp mái

  • 15/05/2019

Với việc đề cao tính thực tiễn và hiệu quả, Nhật Bản đã có nhiều cơ chế để khuyến khích tư nhân tham gia phát triển điện mặt trời áp mái.

Chi tiết...