Mở rộng nghiên cứu ứng dụng tấm quang điện mặt trời uốn dẻo tại Việt Nam

  • 12/05/2022

Tấm quang điện mặt trời uốn dẻo đang là một xu hướng nghiên cứu mới ở lĩnh vực khoa học vật liệu. “Trong tương lai gần, với xu thế sử dụng năng lượng sạch và tái tạo, thì đây là một nghiên cứu góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Do đó, ngày càng có nhiều ứng dụng trong...

Chi tiết...


Một số thuật ngữ về điện mặt trời

  • 18/03/2021

Nhà máy điện mặt trời: Là nhà máy sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất ra điện năng.

Chi tiết...