Tập huấn về năng lượng tái tạo cho cán bộ quản lý, hoạt động môi trường Miền Trung - Tây Nguyên

  • 31/01/2018

Khóa tập huấn về năng lượng tái tạo và sử dụng điện năng tiết kiệm, hiệu quả cho hơn 30 học viên là cán bộ quản lý, hoạt động môi trường các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên vừa được tổ chức tại Đà Nẵng.​

Chi tiết...


GreenID tập huấn kỹ năng viết báo về biến đổi khí hậu và năng lượng

  • 14/11/2017

Mới đây, Trung tâm phát triển sáng tạo Xanh (GreenID) đã phối hợp với Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (Change) tổ chức chương trình “Kỹ năng viết báo về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng” dành cho các nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương khu vực Đồng bằng sông...

Chi tiết...