Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam: Tiềm năng lớn chưa được khai thác

  • 07/12/2017

Được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), nhưng đến nay, nguồn năng lượng này ở Việt Nam phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Vì sao?

Chi tiết...


Tiềm năng điện gió ngoài khơi ở Ấn Độ

  • 13/11/2017

Ấn Độ vừa lắp đặt thiết bị đo gió ở vịnh Khambhat. Trong vài tháng tới, Ấn Độ sẽ nắm được toàn bộ tiềm năng của điện gió ngoài biển.

Chi tiết...


Tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các tòa nhà có thể lên đến 40%

  • 13/09/2017

Đó là ý kiến của các chuyên gia năng lượng tại Hội thảo về giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp và tòa nhà, do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An (Sở Công Thương Nghệ An) tổ chức mới đây.

Chi tiết...