PC Vĩnh Long: Năm 2018 sản lượng điện tiết kiệm điện đạt 24,7 triệu kWh

  • 09/01/2019

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long), năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm của Công ty đạt 24,7 triệu kWh (tương đương trên 42 tỷ đồng), vượt trên 170% kế hoạch, bằng 2,6% sản lượng điện thương phẩm.

Chi tiết...


Đắk Nông: Ý thức tiết kiệm điện của người dân chuyển biến ngày càng rõ nét

  • 03/01/2019

Trong năm qua, ý thức sử dụng điện tiết kiệm đã được hình thành và có những chuyển biến ngày càng rõ nét đối với các doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Điều đó có thể thấy rõ qua việc thực hiện đầu tư công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng các bóng đèn tiết kiệm...

Chi tiết...