Công ty Điện lực Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

  • 31/01/2019

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn giữa Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) và các tổ chức hội, đoàn thể ngày càng đạt hiệu quả cao. Hầu hết các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh… trên địa bàn...

Chi tiết...


PC Vĩnh Long: Năm 2018 sản lượng điện tiết kiệm điện đạt 24,7 triệu kWh

  • 09/01/2019

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long), năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm của Công ty đạt 24,7 triệu kWh (tương đương trên 42 tỷ đồng), vượt trên 170% kế hoạch, bằng 2,6% sản lượng điện thương phẩm.

Chi tiết...