Tiết kiệm điện là làm lợi cho chính mình

  • 20/06/2018

Tại Thái Bình, với sự tuyên truyền sâu rộng của ngành Điện, ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đã bước đầu “thấm” dần vào từng người dân, doanh nghiệp. Khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đã nhận thức được rằng: Tiết kiệm điện là làm lợi cho chính mình.

Chi tiết...


Điện lực Sơn Trà tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường THCS Cao Thắng

  • 19/04/2018

Đoàn thanh niên Điện lực Sơn Trà (Công ty Điện lực Đà Nẵng) vừa tổ chức tuyên truyền kết hợp phát tờ rơi tiết kiệm điện cho hơn 300 em học sinh trường THCS Cao Thắng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Chi tiết...