Ấn tượng Giờ trái đất 2019

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất,” Giờ trái đất 2019 tại Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân cả nước. Hãy cùng Tạp chí Điện lực nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của Chiến dịch này.

Cập nhật ngày 01-05-2019

Tham dự sự kiện chính của Chiến dịch Giờ trái đất 2019 (tối 30/3), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi: Bằng những hành động thiết thực, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hãy chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên và môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững!

Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất (từ 20h30-21h30), cả nước tiết kiệm được 492.000 kWh, tương đương khoảng 917 triệu đồng. 
Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ tắt đèn. 
 

Đây là năm thứ 11 liên tiếp, EVN là nhà tài trợ chính đồng hành cùng Chiến dịch. 
Trong ảnh: Lãnh đạo EVN cùng các đại sứ và tình nguyện viên đi bộ hưởng ứng Giờ trái đất. 

Giờ trái đất 2019 đã diễn ra sôi nổi trên cả nước, với nhiều hoạt động ý nghĩa: Các gian hàng sử dụng vật liệu tái chế, đổi giấy lấy cây, thi vẽ tranh với chủ đề Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất...

Giờ trái đất 2019 đã diễn ra sôi nổi trên cả nước, với nhiều hoạt động ý nghĩa: Các gian hàng sử dụng vật liệu tái chế, đổi giấy lấy cây, thi vẽ tranh với chủ đề Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất...

Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” đã được lan tỏa từ mỗi cá nhân, đến toàn cộng đồng.

Sau 11 năm, Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, người dân về trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập