• 11/07/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam lũy kế 06 tháng đầu năm 2022, tương ứng tiết kiệm 2,22% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.


  • 14/06/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm tháng 5 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); lũy kế 5 tháng tiết kiệm 683 triệu kWh, tương ứng 2,17% sản lượng điện tiêu thụ.


  • 18/01/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021, bằng 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tăng 11,34% so với năm 2020.


  • 14/01/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đạt 2,42% sản lượng điện thương phẩm và đạt 111,72% kế hoạch năm.


  • 11/01/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021, tương ứng 2,24% sản lượng điện thương phẩm, tăng 3,87% so với cùng kỳ năm 2020.


  • 10/01/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021, tương đương 2,37% sản lượng điện thương phẩm, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện là hơn 70 tỷ 985 triệu đồng.


  • 17/12/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến hết tháng 11/2021, chiếm 2,33% tổng điện năng tiêu thụ, vượt 0,33% so với chỉ tiêu đặt ra.


  • 13/12/2021

Là sản lượng điện tiêt kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau lũy kế 11 tháng năm 2021, đạt 2,37% sản lượng điện thương phẩm.


  • 10/12/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lũy kế 11 tháng năm 2021, đạt tỷ lệ 2,33% tổng sản lượng điện thương phẩm.


  • 09/12/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long lũy kế 11 tháng năm 2021, tăng 0,81% so cùng kỳ năm trước, đạt 97,6% kế hoạch năm 2021. Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long, dự kiến cả năm sản lượng điện tiết kiệm là 26,5 triệu kWh, tương đương 105% kế hoạch.