• 31/12/2022

Ngày 29/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.


  • 28/11/2022

Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết số 152/NQ-CP (ngày 15/11/2022) của Chính phủ ban hành “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến...


  • 20/09/2022

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản số 1912/SCT-QLNL về việc tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn.


  • 05/07/2022

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 2874/KH-UBND ngày 3/7/2022 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm...


  • 10/06/2022

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 7215/UBND-CN về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2022.


  • 31/08/2021

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-ĐTĐL ngày 10/8/2021, về Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo, gồm các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió và các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống điện quốc gia nhằm phục vụ...


  • 23/04/2021

Đây là một trong những nội dung chính tại Kế hoạch số 93/KH-UBND được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 17/4/2021 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


  • 13/04/2021

UBND TP Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành Quyết định 1055/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030.


  • 01/04/2021

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030.


  • 19/03/2021

Ngày 3/3 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng.