• 26/10/2012

Trang web www.tietkiemnangluong.vn tạo sự tương tác cao giữa EVN và khách hàng, là “cẩm nang trực tuyến” về tiết kiệm điện.


  • 17/08/2011

Năng lượng là nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, nhưng năng lượng không phải là vô tận. Vì vậy, việc tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng cần thực hiện ngay ở mỗi gia đình, mỗi đơn vị, cần trở thành ý thức tự giác của mỗi công dân. Mỗi hành động tiết kiệm điện dù là nhỏ nhất sẽ...