7 cặp bóng đèn phục vụ… 2 sinh viên

Sáng 13/11/2014, tại phòng 311, nhà A, Trường Đại học Điện lực, dù không có giờ giảng nhưng cả gian phòng vẫn được bật điện sáng trưng. 7 cặp bóng đèn huỳnh quang chỉ phục vụ… 2 sinh viên tự học.

7 cặp bóng đèn huỳnh quang 1,2m chỉ phục vụ 2... sinh viên

Trong lúc cả nước đang kêu gọi tuyên truyền tiết kiệm điện, việc sử dụng điện như trên là quá lãng phí.


  • 13/11/2014 04:36
  • Nghi Viên


Tin liên quan