Bắc Giang: Nghiệm thu dự án tiết kiệm năng lượng cho lò nung phôi thép

Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang đã tổ chức nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho lò nung phôi, cán thép liên hoàn” của Công ty Cổ phần Thép số 10, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Dự án do Viện Khoa học Năng lượng (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) chủ trì thực hiện với tổng kinh phí 24 tỷ đồng, bao gồm kinh phí sự nghiệp khoa học và kinh phí đối ứng của doanh nghiệp.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thành được các mục tiêu như kỳ vọng: Đánh giá hiện trạng cung cấp và sử dụng năng lượng cho sản xuất thép; đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp sản xuất thép, thiết kế xây dựng lò nung phôi cán thép tiết kiệm năng lượng công suất 5 tấn/giờ; xây dựng quy trình kỹ thuật vận hành lò, đào tạo cán bộ vận hành, cán bộ quản lý năng lượng cho doanh nghiệp.

Dự án được triển khai thành công tại Công ty Cổ phần Thép số 10, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Ngọc Thọ

Tại lò nung phôi cán thép công suất 5 tấn/giờ, sau khi áp dụng triển khai các biện pháp đã giúp tiết kiệm được 18,8% lượng than tiêu hao so với các nhà máy cán thép trong tỉnh và 24,4% so với lò cán thép cùng loại của doanh nghiệp, tiết kiệm được trên 5% lượng điện năng tiêu thụ so với các nhà máy cán thép cùng quy mô và thiết kế.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Đức Kiên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang, dự án mở ra triển vọng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy nung phôi, cán thép – lĩnh vực được xem là có tiềm năng tiết kiệm năng lượng rất lớn.


  • 27/05/2013 10:35
  • Ngọc Thọ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét