Bạc Liêu cho thuê hơn 22 ha đất làm dự án điện gió

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định cho Công ty CP Năng lượng Hacom Bạc Liêu thuê 22,2 ha đất thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) để làm 24/26 trụ tua bin gió; một phần hạng mục đường vận hành; khu trạm biến áp và nhà điều hành; đường dây 220kV tại các xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Ảnh minh họa.

Mục đích sử dụng đất là đất công trình năng lượng. Thời hạn thuê đất đến ngày 17/9/2070.

UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hòa Bình chỉ đạo UBND các xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Mỹ B và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới, bàn giao đất ngoài thực địa cho bên được thuê đất.

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng (khởi công tháng 11/2020), công suất 80MW với 26 trụ tuabin gió, công suất từ từ 3MW/tuabin cho đến 4,2MW/tuabin, cao trên 140m.

Dự án dự kiến phát điện vào tháng 10/2021, cung cấp sản lượng điện trung bình trên 280 triệu kWh/năm.

Đây là dự án điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.


  • 02/06/2021 11:21
  • Thành Trung