Bình Thuận triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021

Sở Công Thương Bình Thuận vừa ban hành công văn số 479/SCT-QLĐ ngày 04/3/2021 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021.

Theo đó, Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện và tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút Thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021, cụ thể như sau:

Đối với các cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công lập, mặt trận, đoàn thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh: Yêu cầu tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết ở cơ quan, đơn vị vào thời gian diễn ra chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của nhà nước về tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng ý thức chung sức góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu...

Công ty Điện lực Bình Thuận: Chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra Sự kiện “Giờ trái đất” năm 2021; thông báo kêu gọi các khách hàng sử dụng điện (nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, các đơn vị chiếu sáng công cộng, các doanh nghiệp sản xuất, khách hàng chong đèn thanh long,...) tắt 100% các bảng đèn trang trí, quảng cáo, bảng hiệu, tắt đèn và các thiết bị điện không thật cần thiết, vận động người dân không chong đèn thanh long từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2021; có biện pháp tuyên truyền cho các khách hàng sử dụng điện biết các nội dung sự kiện này bằng nhiều hình thức...

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra chiến dịch Giờ trái đất năm 2021, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch.