Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép.

Theo đó, Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép (có hiệu lực từ ngày 08/11/2016), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/02/2020), được hợp nhất tại văn bản số 27/VBHN-BCT ngày 24/03/2020.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT, quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 bao gồm các công đoạn sản xuất: Thiêu kết quặng sắt; luyện gang lò cao; luyện thép lò chuyển (lò thổi), luyện thép lò điện hồ quang, luyện thép lò cảm ứng; cán thép. Các hoạt động: Sản xuất gang, thép phục vụ cho đúc chi tiết cơ khí; sản xuất thép hợp kim làm vật liệu chế tạo máy; sản xuất thép tấm phẳng cán nóng không nằm trong phạm vi điều chỉnh.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp thép, cũng như các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong ngành công nghiệp thép.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu suất năng lượng trong ngành công nghiệp thép gồm: Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50.001 cho đơn vị và thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong quản lý năng lượng; các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng có mức đầu tư thấp (thay thế các thiết bị đơn lẻ có hiệu suất sử dụng năng lượng tốt hơn); các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng có mức đầu tư cao (thay thế một, vài cụm thiết bị có hiệu suất sử dụng năng lượng tốt hơn hoặc thay đổi công nghệ để cải thiện hiệu suất năng lượng). Khuyến khích tổ chức cá nhân áp dụng các giải pháp cải thiện nâng cao hiệu suất năng lượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 

Việc hợp nhất văn bản của Bộ Công Thương góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BCT xem file đính kèm.

vanbanhopnhatso27.pdf