Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.

Theo đó, Thông tư số 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất giấy có hiệu lực từ ngày 10/01/2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/02/2020), được hợp nhất tại văn bản số 28/VBHN-BCT ngày 24/03/2020.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm: Giấy bao bì - được sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế; giấy Tissue (giấy vệ sinh các loại) - được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế; giấy in, giấy viết và giấy photocopy - được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế không khử mực hoặc sản xuất theo quy trình tích hợp từ nguyên liệu gỗ. 

Đối tượng áp dụng là các cơ sở sản xuất sản phẩm giấy và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động sản xuất giấy.

Một số quy định yêu cầu về đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng trong ngành giấy: Cơ sở sản xuất sản phẩm giấy phải đảm bảo suất tiêu hao năng lượng không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 42/2019/TT-BCT.

Trường hợp cơ sở sản xuất sản phẩm giấy đang hoạt động có suất tiêu hao năng lượng cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn tại Điều 5 Thông tư số 42/2019/TT-BCT thì cơ sở sản xuất sản phẩm giấy có trách nhiệm lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Suất tiêu hao năng lượng của các dự án đầu tư mới không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng được quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Thông tư số 42/2019/TT-BCT.

Việc hợp nhất văn bản của Bộ Công Thương góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BCT xem file đính kèm.

vanbanhopnhatso28.pdf