Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính

Bộ Xây dựng có Quyết định số 967/QĐ-BXD ngày 24/7/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030. Trong đó đề ra 4 nhóm nhiệm vụ quan trọng để phát triển các hoạt động của ngành xây dựng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của kế hoạch là thực hiện giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính đối với các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển các công trình xây dựng, đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với quốc tế.

Kế hoạch cũng hướng tới hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng đầu tư cải thiện công nghệ, tăng cường năng lực quản lý sản xuất, xây dựng công trình nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; nâng cao năng lực quản lý của Bộ Xây dựng về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Để thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch nêu trên, Bộ Xây dựng đặt ra 4 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm: Nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; nhiệm vụ về chuẩn bị nguồn lực; nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai, minh bạch về đo đạc, báo cáo, thẩm định.

Bộ Xây dựng giao Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường là đơn vị đầu mối về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra; tổng kết đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ.

Chi tiết Quyết định số 967/QĐ-BXD


  • 05/08/2020 09:55
  • Ngọc Tuấn


Các Tin khác