Cần đầu tư bảo tồn đa dạng sinh học tại Đắk Lắk

Theo ông Y Kanin H’đơk, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động để bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học (ĐDSH). Tuy nhiên, rừng vẫn bị tàn phá, lấn chiếm, tình trạng mua bán động vật hoang dã trái phép vẫn diễn ra mà chưa có biện pháp xử lý triệt để...

Hàng loạt các dự án bảo tồn được thực hiện như dự án bảo tồn voi, bảo tồn loài sinh cảnh thông nước, quy hoạch và phát triển rừng đặc dụng; thu thập, lưu giữ các nguồn gen cây trồng bản địa; phát triển nhân nuôi các loài nguy cấp, quý hiếm có giá trị kinh tế cao…

Tuy nhiên, rừng vẫn bị tàn phá, lấn chiếm. Tình trạng khai thác, chế biến gỗ, săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép vẫn diễn ra mà chưa có biện pháp xử lý triệt để; chưa tạo ra cơ chế chính sách cần thiết nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn; nguồn lực làm công tác bảo tồn còn thiếu về số lượng và yếu về năng lực, chưa đủ trang thiết bị cần thiết…

Trên thực tế, việc bảo tồn ĐDSH vẫn thiên về công tác bảo vệ hơn là bảo tồn; đặc biệt là các giải pháp bảo tồn dựa vào cộng đồng chưa được thực hiện đúng mức; chưa phát triển rộng rãi các công cụ kinh tế như chi trả dịch vụ môi trường sinh thái hoặc áp dụng công cụ quản lý mới theo hướng phát triển bền vững.

Cùng với đó, hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về ĐDSH còn phân tán, chồng chéo. Đơn cử như với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, mặc dù được thành lập từ năm 2011 với tổng biên chế là 50 người nhưng đến nay chỉ mới được giao 13 chỉ tiêu. Trung tâm vẫn chưa có trụ sở làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu, cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu nên hiệu quả công tác bảo tồn voi chưa cao…

Vấn đề bức thiết đặt ra hiện nay là cần có các giải pháp quản lý, khai thác đi đôi với bảo vệ; đặc biệt cần tăng cường nguồn lực đầu tư cho hoạt động bảo tồn.


  • 15/09/2016 11:05
  • Theo monre.gov.vn