Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2013

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 4472/CT-EVN ngày 3/12/2012, Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2013.

Theo dự báo, tình hình thời tiết khí hậu mùa khô 2012 – 2013 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện nay, lưu lượng nước về ở hầu hết các hồ thủy điện đã giảm mạnh, đặc biệt các hồ thủy điện ở khu vực miền Trung đang đứng trước nguy cơ hạn hán.

Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân năm 2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị ngay từ tháng 12/2012 khẩn trương triển khai các hoạt động tiết kiệm điện.

Mục tiêu phấn đấu tiết kiệm ít nhất bằng 1,5% tổng sản lượng điện thương phẩm kế hoạch năm 2013; Đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi sử dụng điện của khách hàng sử dụng điện và cộng đồng xã hội để phong trào thực hành tiết kiệm điện rộng khắp trên cả nước. Tất cả CBCNV các đơn vị trong Tập đoàn phát huy tinh thần tự giác chấp hành nội quy về tiết kiệm điện, thực hiện tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng trong trụ sở làm việc của đơn vị, thể hiện nét đẹp trong thực thi văn hóa doanh nghiệp.

tang cuong TKD 2013.pdf


  • 13/12/2012 04:43
  • Trang Phan
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét